Інфографіка ефективної взаємодії бізнсу, влади та суспільства

 Повної гармонії в щасливій українській родині можна досягти лише шляхом ефективної взаємодії всіх секторів соціальної системи України.

З боку влади необхідні три прості речі - створити комфортні умови для популяризації ідеї «соціальної відповідальності суспільства», заохотити соціально відповідальні підприємства і пояснити держслужбовцям про необхідність особистої відповідальності.

Представників громадськості необхідно інформувати і залучати до волонтерських ініціатив. Соціальна напруженість, при цьому, зменшуватиметься, а довіра до влади зростатиме.

Малий і середній бізнес має зрозуміти, які соціальні проблеми місцевого рівня вони можуть вирішувати, крім самозайнятості: адже чим більший відсоток населення задіяний в середньому і малому бізнесі, тим стійкіша економіка держави.

Корпоративний бізнес, використовуючи принципи державно-приватного партнерства, може істотно підвищити рівень капіталізації, і при цьому, вирішити соціальні проблеми глобальних масштабів.

Така «ідеальна картина» матиме наступні результати: зростання економіки держави, зменшення невирішених соціальних проблем, зниження соціальної напруженості і збільшення довіри до влади.